Impressum en Privacyverklaring - Yoga Beek

Yoga Beek
Nederlands  |  English
Yoga Beek
Ga naar de inhoud
Privacyverklaring E.M.M. Dols Yoga ~ Communication ~ Realization

Wij dragen zorg voor de privacy van bezoekers van onze website en van onze klanten. Hierdoor kiezen wij ervoor om de persoonlijke informatie die u ons verschaft zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk te verwerken.

Verwerkingsverantwoordelijke

E.M.M. Dols Yoga ~ Communication ~ Realization
Bourgognestraat 18
6191 HZ Beek

KVK-nummer: 14104463

Privacy beleid

Yoga Beek is onderdeel van EM.M. Dols Yoga ~ Communication ~ Realization.
Wij, als E.M.M. Dols Yoga ~ Communication ~ Realization zijnde, respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en van onze klanten. Daarom hebben wij een privacy beleid dat in overeenstemming is met de Algemene Verordening gegevensbescherming 2016/679. Op basis hiervan behandelen wij de persoonlijke informatie die u ons verschaft zorgvuldig en persoonlijk.

Door het bezoeken van de website van Yoga Beek en door gebruik te maken van de diensten die E.M.M. Dols Yoga ~ Communication ~ Realization aanbiedt, verwerken wij uw gegevens overeenkomstig de voorwaarden zoals in deze privacyverklaring opgenomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle dienstverlening van E.M.M. Dols Yoga ~ Communication ~ Realization.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij gebruiken om u te kunnen helpen zijn uw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, NAW-gegevens, geboortedatum betalingsgegevens en overige persoonsgegevens die bij het invullen van het inschrijvingsformulier worden gegeven.

Doeleinden en gronden van verwerking persoonsgegevens

Om u verder te helpen is het noodzakelijk om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken. Hieronder vermelden wij onze doeleinden.

Doeleinden en gronden:

  • Verwerken van persoonsgegevens van klanten teneinde opdrachten uit te kunnen voeren (en te verbeteren) en informatie te verstrekken ter uitvoering van de overeenkomst;
  • Verwerken van persoonsgegevens van klanten teneinde de (financiële) administratie te voeren;
  • Verwerken van bepaalde persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Uw gegevens worden ook verwerkt voor statistische doeleinden, zoals onderzoek naar het gebruik van de website www.yogabeek.nl , zodat E.M.M. Dols Yoga ~ Communication ~ Realization in staat is de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen.

Sociale media

Indien u met ons communiceert via LinkedIn, ontvangt E.M.M. Dols Yoga ~ Communication ~ Realization persoonsgegevens waaronder uw (gebruikers)naam, profielfoto, telefoonnummer, woonplaats en geslacht. Alle gegevens worden opgeslagen die E.M.M. Dols Yoga ~ Communication ~ Realization middels de communicatie via LinkedInmediapagina’s ontvangt, bijvoorbeeld uw NAW-gegevens. Deze gegevens worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst (yogalessen).

Persoonsgegevens verstrekken aan derden in de Europees Economische Ruimte

Indien het noodzakelijk en verenigbaar is met het doel waarvoor uw gegevens reeds verzameld zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden ter uitvoering van de overeenkomst. Dit is enkel in het geval indien wij met uw uitdrukkelijk akkoord doorverwijzen aan een derde partij of ter uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn

E.M.M. Dols Yoga ~ Communication ~ Realization en Yoga Beek bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In sommige gevallen zullen wij uw persoonsgegevens dienen te bewaren ter voldoening aan de op ons rustende wettelijke bewaarplichten.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens

U heeft het recht tot inzage van uw persoonsgegevens en het recht tot rectificatie (corrigeren) indien deze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast heeft u ook het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. Hiervoor dient u contact op te nemen met E.M.M. Dols Communication ~ Realization, dit kan via info@yoga-communication-realization.com

Beveiliging

Om uw persoonsgegevens zorgvuldig te beheren heeft E.M.M. Dols Yoga ~ Communication ~ Realization beveiligingsmaatregelen getroffen. Het betreft zowel organisatorische als technische maatregelen om de gegevens van onze leden te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking. Onze website is beveiligd met Bitdefender Antivirus Plus 2019.
E.M.M. Dols Communicatie-Realization heeft maatregelen getroffen om de IT-systemen veilig te kunnen gebruiken. De ruimtes waar uw gegevens worden opgeslagen zijn beveiligd. Verder is er ook een informatieveiligheidsbeleid.

Landkaartendienst en Web Fonts

We bieden op gerichte sub pagina’s van onze website landkaarten aan van de dienst Google Maps van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Onze website gebruikt voor de uniforme weergave van lettertypes zogenoemde Web Fonts die door Google beschikbaar worden gesteld. Bij het opvragen van een site laadt uw browser de benodigde Web Fonts in uw browsercache om teksten en lettertypes correct weer te kunnen geven. Indien uw browser Web Fonts niet ondersteunt, wordt een standaard lettertype van uw computer gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Wijziging privacyverklaring.

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.


Terug naar de inhoud